jueves, 28 de febrero de 2013

Multiplicar

Aqui queda unha proposta para exercitar o uso e aprender as táboas

Identificación

           Un grupo de Mestres heteroxéneos (Educación Infantil e Primaria) preocupados pola nosa práctica docente. Esta  inquedanza pola mellora da nosa práctica docente levanos a tomar conciencia da importancia que teñen os recursos e materiais para a  ensinanza-aprendizaxe das Matemáticas nos primeiros cursos educativos. Deste xeito conseguiremos  mellorar a competencia matemáticas nos nosos alumnos.
 O noso programa podedes velo aquí